SAMÉ SA TO NEZDVIHNE

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci so Základnou školou Štefana Moysesa a Materskou školou v Tesárskych Mlyňanoch pripravila na deň 5.4.2017 akciu s názvom:

 

„SAMÉ SA TO NEZDVIHNE“

 

Ide o akciu zameranú na čistenie životného prostredia v katastrálnom území Obce Tesárske Mlyňany.

Prečo obecný úrad pristúpil k zorganizovaniu takéhoto „ekologického dňa“?

  1. aby prechádzky v prírode nepôsobili ako presun na skládku odpadov
  2. aby sa urobil aspoň krok k zabráneniu znečisťovania povrchových a podzemných vôd
  3. aby živočíchy žijúce v tejto prírode prežili aj ďalšie tisícročie
  4. aby sme sa len neusmievali ako to vyzerá na „Luníku IX.“ ale najskôr si urobili poriadok vo vlastnej obci
  5. aby si aj obyvatelia našej obce prípadne okolitých obcí uvedomili, že producenti tohoto odpadu patria na okraj civilizovanej spoločnosti a treba im to patrične naznačiť.
  6. aby deti zapojené do takéhoto projektu samé pochopili, že každý jednotlivec musí začať sám od seba.

 

V mene Obce Tesárske Mlyňany vopred ďakujem ústretovosti rodičov detí, riaditeľky ZŠ p. PaedDr. Heleny Balkovej a riaditeľky MŠ p. Ingrid Kullovej, ako aj ich kolegom za spoluprácu a podporu tejto akcie.

 

Pre deti máme na nádvorí materskej školy pripravené po ukončení čistenia priestranstiev príjemné posedenie

s občerstvením a poďakovaním za ich usilovnosť.

 

Najväčším dedičstvom, ktoré po nás zdedia naše deti nie je finančná hotovosť, ale zdravé a čisté prostredie

s dobrými medziľudskými vzťahmi.

                                                                                                                                   Ing. Štefan Valkovič

                                                                                                                                      starosta obce

 

Fotogaléria

http://www.tesarskemlynany.sk/same-sa-to-nezdvihne-fotogaleria/