Privítanie novonarodených občanov obce

Dnes sme v obradnej sieni na Obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku.

Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – privítania novonarodených občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy.

Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič prihovoril k rodičom detí.

Nasledovalo predstavenie 20 nových občanov, ktorým bola odovzdaná malá pozornosť.

Do života im prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov.

 

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-obcanov-obce-2016/