Výzva na predkladania ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: Oprava strechy –  Dom smútku časť Mlyňany.

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na predkladanie ponúk - Oprava strechy Dom smútku časť Mlyňany (97,8 KiB, 664 hits)