05/06/2016 archive

Odvolanie mimoriadnej situácie

Odvolanie mimoriadnej udalosti   Obec Tesárske , na základe § 15 ods. 1 písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,   odvoláva mimoriadnu situáciu na území obce.    Vyhlásenú 4.6. 2016, o 15.00 hod., z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňou.   Odvolanie mimoriadnej situácie platí od 07.00 …

Chcem vedieť viac