Komunitný plán Obce Tesárske Mlyňany 2016-2021

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, zverejňuje návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany na roky 2016-2021.

 

Pripomienkovať dokument môžete do 12.6.2016  na adrese: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Komunitný plán:

  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany 2016-2021 (892,0 KiB, 646 hits)