28/04/2016 archive

Stratégia CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Obstarávateľ, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ so sídlom Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 42119430, zastúpené Ing. Justínou Pálkovou, na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Stratégiu CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“.   Predmetné oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia …

Chcem vedieť viac