apríl 2016 archive

Stratégia CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Obstarávateľ, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ so sídlom Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 42119430, zastúpené Ing. Justínou Pálkovou, na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Stratégiu CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“.   Predmetné oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia …

Chcem vedieť viac

Výzvy na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvy na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   1. Udržiavacie práce mosta výzva na stiahnutie tu:    2. Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko „Tesáre“ s …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – Deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany  v dňoch od 11.4.2016 – 30.4. 2016.   Verejná vyhláška: