február 2016 archive

Zmena cestovných poriadkov platných od 1.3.2016

ARRIVA Nitra, a.s. oznamuje zmeny v cestovných poriadkoch, a to:   Zmeny: Linka 403413 : nové spoje č. 2, 3, 4 a 5 presunuté z linky 407410 , spoj č. 2 bude premávať s odchodom o 6:40 zo Zl.Moraviec priamo do Nitry . Linka 407410 – spoje 6, 7, a 8 presunuté na linku 403413 , spoj č.3 bude premávať …

Chcem vedieť viac

Zverejnenie zámeru odpredaja časti obecného pozemku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer:

Aktualizácia rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa

Obec Tesárske Mlyňany, ako zriaďovateľ ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch zverejňuje aktualizáciu rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch.