23/11/2015 archive

Návrhy VZN

Oznamujeme občanom, že na tabuli oznamov pri OcÚ sú vyvesené návrhy VZN obce, a to: – VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Tesárske Mlyňany v k.ú. Tesáre nad Žitavou a Mlyňany – VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016  – VZN č. 6/2015 o …

Chcem vedieť viac