november 2015 archive

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Milé deti, vážení rodičia srdečne Vás pozývame dňa 6. decembra 2015 o 16:30 hod.  na stretnutie s Mikulášom v sále kultúrneho domu v časti Mlyňany. Deti vo veku od 1-10 rokov dostanú od Mikuláša balíček.  

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 24.11.2015 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny”) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Návrhy VZN

Oznamujeme občanom, že na tabuli oznamov pri OcÚ sú vyvesené návrhy VZN obce, a to: – VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Tesárske Mlyňany v k.ú. Tesáre nad Žitavou a Mlyňany – VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016  – VZN č. 6/2015 o …

Chcem vedieť viac

Novianska ochutnávka mladých vín

Združenie novianskych vinohradníkov Vás srdečne pozýva na ochutnávku mladých vín. Viac info v pozvánke:  

Informácia pre voličov – voľby do NR SR

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol vyhlásený termín konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 05.03.2016. Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie pre voličov. Stiahnuť tu: