október 2015 archive

Výlet na vianočné trhy do Olomouca

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Olomouca, mesta, ktoré je zaradené do historických pamiatok UNESCO. Vianočné trhy ponúkajú ako jediné v Českej republike originálnu kvalitu Norimberského vína a punču. Olomouc ponúka hodnotný program s populárnymi skupinami všetkých žánrov, divadlo pre malých aj veľkých, prehliadku adventných zvykov, dobové atrakcie, vyrezávaný betlehem a samozrejme spevácke skupiny, ktoré spríjemnia …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 28.10.2015 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny”) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac