Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – návrh

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020.

  PHSR - návrh (1,3 MiB, 1 124 hits)