Pozvánka na 5. zasadnutie OZ

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo č. 5 (91,0 KiB, 771 hits)

Zároveň pozývame týmto spôsobom (z dôvodu neuvedenia mena a adresy) všetkých uchádzačov o post – Hlavného kontrolóra obce na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.4.2015 o 17.30 hodine.