30/04/2015 archive

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – návrh

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020.