10/04/2015 archive

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ

Zároveň pozývame týmto spôsobom (z dôvodu neuvedenia mena a adresy) všetkých uchádzačov o post – Hlavného kontrolóra obce na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.4.2015 o 17.30 hodine.