marec 2015 archive

Oznam SPP

SPP oznamuje v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s tým súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov: Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení        

Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzky na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce

Z dôvodu dodržania zákonného postupu OZ ruší termín voľby kontrolóra zo dňa 26.2.2015 a vyhlasuje nový termín voľby hlavného kontrolóra na 16.4. 2015 Na stiahnutie:

Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany.