ZAČIATOK REKONŠTRUKCIE AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA

REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA
I.  ETAPA OD 31.1.2015

 Vážení cestujúci,

dovoľujeme si vás upozorniť, že od  soboty  31.  januára  2015  sa začne s komplexnou rekonštrukciou autobusovej stanice  v Nitre.

Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka.

Prosíme vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na našej web stránke, v autobusoch spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. a na letákoch na autobusovej stanici. Informácie  vám  radi poskytnú  tiež  zamestnanci spoločnosti, ktorí budú prítomní na autobusovej stanici a označení reflexnou vestou s logom spoločnosti.

Počas jednotlivých etáp budú nástupištia postupne presúvané na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán. O presune jednotlivých nástupíšť vás budeme včas informovať.

Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať  počas  plnej prevádzky  autobusovej stanice,  žiadame  vás  o zvýšenú  pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti  a zároveň vás  prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.

autobusová stanica