január 2015 archive

ZAČIATOK REKONŠTRUKCIE AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA

REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA I.  ETAPA OD 31.1.2015  Vážení cestujúci, dovoľujeme si vás upozorniť, že od  soboty  31.  januára  2015  sa začne s komplexnou rekonštrukciou autobusovej stanice  v Nitre. Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka. Prosíme vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na našej web stránke, v …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 23.1.2015 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na divadelné predstavenie Sudcove starosti

Obecný úrad Vás srdečne pozýva na klasické komediálne predstavenie s názvom SUDCOVE STAROSTI, ktoré sa uskutoční dňa 12.2.2015 o 18.30 hod. v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Cena predstavenia je 14,- eur. Cena za dopravu pri plne zaplnenom autobuse, t.j. 50 ľudí je 2 eurá (môže sa zvýšiť v závislosti od počtu prihlásených). Svoj záujem …

Chcem vedieť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Nákup kalového čerpadla Výzva na stiahnutie: