Privítanie nových občanov

IMG_8645Dňa 5. Decembra 2014 sme v obradnej miestnosti na obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku. Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy. Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič, prihovoril rodičom detí a zároveň im poďakoval za ich prítomnosť na tomto posedení aj napriek ich rodičovským povinnostiam. Nasledovalo predstavenie 16 nových občanov, ktorým bola odovzdaná malá pozornosť. Do života im prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov.

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-deti-2014/