Voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 15.11.2014

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, zverejňuje, že ku dňu 21.8.2014 má Obec Tesárske Mlyňany k trvalému pobytu prihlásených 1 705 obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na svojom 25. zasadnutí dňa 18.8.2014 v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Z.b. o voľbách do orgánov samosprávy obcí určilo a zverejňuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014 sa v obci Tesárske Mlyňany utvorí jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov obecného zastupiteľstva Obce Tesárske Mlyňany na celé nasledujúce  volebné obdobie 2014-2018.