21/08/2014 archive

Voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 15.11.2014

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, zverejňuje, že ku dňu 21.8.2014 má Obec Tesárske Mlyňany k trvalému pobytu prihlásených 1 705 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na svojom 25. zasadnutí dňa 18.8.2014 v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Z.b. o voľbách do orgánov samosprávy obcí určilo a zverejňuje, že pre …

Chcem vedieť viac