Liga proti rakovine

dennarcisovDňa 11.4.2014 organizuje Liga proti rakovine už po 18-krát finančnú zbierku „Deň narcisov“

Minulý rok sa vyzbieralo 889 923,10 eur. V našej obci vyzbierali dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa sumu 230,75 Eur. Všetkým, ktorí prispeli patrí vďaka.

Dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa budú chodiť po obci 11.4.2014 v čase od 10.40 do 12.30 v žltých tričkách označení oranžovými vestami humanitárnej organizácie Liga proti rakovine po ulici Školská od ZŠ smerom k ulici Hlavnej, po Hlavnej ulici smerom k Domovine a späť po Krížnej ulici a ďalej po Hlavnej ulici smerom na Slepčany.

Za ochotu, príspevky aj trpezlivosť Vám vopred ďakujeme. Tím dobrovoľníkov.