Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

 

Názov zákazky: Spevnené plochy v obci Tesárske Mlyňany „A“, „B“, „C“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na predkladanie ponúk (162,0 KiB, 895 hits)