Novianska adventná remeselná nedeľa

Obecný úrad Nová Ves nad Žitavou v spolupráci

s Mikroregiónom Požitavie-Širočina

Vás pozýva na

NOVIANSKU ADVENTNÚ  REMESELNÚ NEDEĽU

spojenú s ukážkami tradičných remeselníckych zručností a rezbárskeho umenia, zdobením medovníkov, pečením vianočných oplátok, zhotovovanie výrobkov zo šúpolia, vianočným aranžovaním, výrobou adventných vencov, hrnčiarskych výrobkov, a včelárskymi produktmi a iné.

Návštevníkom pripomenú ľudové zvyky na Luciu deti zo ZŠ.

Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru a zároveň zakúpiť

originálne darčeky pre svojich najbližších.

Dom kultúry Nová Ves nad Žitavou

15. december 2013 od 14,00 do 18,00 hod.