Arborétum vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

Vianoce 3Arborétum Mlyňany vyhlasuje 2. ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu.

Začiatok súťaže: 1. 11. 2013

Uzávierka: 6. 12. 2013

Vyhodnotenie: 15. 12. 2013 počas podujatia Vianočné inšpirácie z Arboréta Mlyňany SAV.

Pohľadnice je potrebné posielať na adresu Arboréta Mlyňany SAV, č. 178, 951 52 pošta Slepčany