29/10/2013 archive

Deň úcty k starším

Slnečné jesenné popoludnie poslednej októbrovej nedele patrilo naším starším občanom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore pán starosta Ing. Štefan Valkovič, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa seniorom predstavili žiaci z MŠ a ZŠ so svojim programom. Všetci, ktorí sa zúčastnili programu sa mohli ponúknuť zákuskami, pagáčmi a vínom. Predstavenia sa …

Chcem vedieť viac