október 2013 archive

Arborétum vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

Arborétum Mlyňany vyhlasuje 2. ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Začiatok súťaže: 1. 11. 2013 Uzávierka: 6. 12. 2013 Vyhodnotenie: 15. 12. 2013 počas podujatia Vianočné inšpirácie z Arboréta Mlyňany SAV. Pohľadnice je potrebné posielať na adresu Arboréta Mlyňany SAV, č. 178, 951 52 pošta Slepčany

Deň úcty k starším

Slnečné jesenné popoludnie poslednej októbrovej nedele patrilo naším starším občanom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore pán starosta Ing. Štefan Valkovič, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa seniorom predstavili žiaci z MŠ a ZŠ so svojim programom. Všetci, ktorí sa zúčastnili programu sa mohli ponúknuť zákuskami, pagáčmi a vínom. Predstavenia sa …

Chcem vedieť viac

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Pracovníci západoslovenskej energetiky oznamujú, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti Mlyňany nasledovne: dňa 30.10. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky dňa 04.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky, Lipová dňa …

Chcem vedieť viac