II. ročník sútaže vo varení guláša a súťaže Silák obce

Dňa 29.6. 2013 sme pripravili pre občanov obce, ale aj širšiu verejnosť II. ročník sútaže vo varení guláša a súťaže Silák obce. Svoje kulinárske schopnosti prišlo predviesť 27 tímov. Každé družstvo sa snažilo, aby ten ich guláš bol najlepší a nik nechcel prezradiť svoje tajomstvo „šefkuchára“.
Spestrením dňa bola súťaž Silák obce, ktorá sa skladala z troch disciplín, kde museli súťažiaci predviesť svoju zručnosť a silu. Pre ostatných návštevníkov boli pripravené ukážky práce príslušníkov colnej správy a policajného zboru SR.
Odvážlivci z radu divákov si mohli počas dňa vyskúšať jazdu na ródeo býkovi a sumo zápasy. Celým dňom nás sprevádzala moderátorka Kristína Mečko.
Po ukončení varenia guláša súťažiaci odovzdali svoje vzorky na hodnotenie. Po vyhodnotení vzoriek sa stal víťazom tím Vladimíra Mladého z Viesky nad Žitavou. Druhé miesto obsadil tím Jozefa Ďurka z Kovariec. „Bronzovú medailu“ si prevzalo družstvo Martina Masára z Tesárskych Mlynian. Akciu prítomnosťou podporili aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc.Ing. Milan Belica, PhD., poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry, ďalej starostovia obcí Obyce, Skýcov, Hostie, Choča.
Silákom obce sa stal Lukáš Gálik. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo žrebovanie bohatej tomboly s hlavnou cenou osobným automobilom Opel Tigra a pálenie Jánskych ohňov. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým tímom za ich účasť na podujatí a v nemalej miere ľudom, ktorí dopomohli akýmkoľvek spôsobom pri organizácii.

Galériu nájdete tu:

http://www.tesarskemlynany.sk/ii-rocnik-sutaze-vo-vareni-gulasa-29-6-2013/