Výzva na predkladanie žiadostí k projektu

Názov zakázky: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany

  Projekt: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany (56,6 KiB, 930 hits)

  Formulár § 41 (63,5 KiB, 805 hits)

  Zápisnica z otvárania ponúk (31,9 KiB, 971 hits)

 

OZNÁMENIE: OTVÁRANIE PONÚK – ČASŤ „KRITÉRIÁ“

 

Zákazka: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany

Zverejnená: Výzva na predkladanie ponúk 8736 – WYP Vestník č. 110/2013 – 07.06.2013

 

Otváranie obálok – časti ponuky označenej „Kritériá“ sa uskutoční dňa 04.07. 2013 o 09.00hod. na adrese Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany. V súlade so znením §41 ods. 3 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní Z.z. bude otváranie časti ponúk označených „Kritériá“ verejné.

  Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" (1,2 MiB, 902 hits)

  Formulár § 136 Kritériá (106,4 KiB, 784 hits)

  Formulár § 136 výsledok (106,8 KiB, 836 hits)