Obecné múzeum opäť navštívil veľký počet ľudí

Počas Púte k Božskému Srdcu Ježišovmu bolo oficiálne po tretíkrát sprístupnené verejnosti obecné múzeum. Teší nás, že opäť sa prišlo na historické predmety z našej obce pozrieť veľké množstvo ľudí.

Oznamujeme občanom, že Obecné múzeum bude mať nasledovné otváracie hodiny:

1. Počas Púte

2. Počas Hodových osláv (September)

3. V prípade záujmu bude možné sa nahlásiť na obecnom úrade u Bc. Lucii Behúlovej  (minimálne deň pred)  na    telefónnom čísle 0908 724 262

Fotogalériu z dnešného dňa nájdete na: http://www.tesarskemlynany.sk/obecne-muzeum-9-6-2013-put/