11/06/2013 archive

Výzva na predkladanie žiadostí k projektu

Názov zakázky: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany   OZNÁMENIE: OTVÁRANIE PONÚK – ČASŤ „KRITÉRIÁ“   Zákazka: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany Zverejnená: Výzva na predkladanie ponúk 8736 – WYP Vestník č. 110/2013 – 07.06.2013   Otváranie obálok – časti ponuky označenej „Kritériá“ sa uskutoční dňa 04.07. 2013 o 09.00hod. …

Chcem vedieť viac