jún 2013 archive

Výzva na predkladanie žiadostí k projektu

Názov zakázky: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany   OZNÁMENIE: OTVÁRANIE PONÚK – ČASŤ „KRITÉRIÁ“   Zákazka: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany Zverejnená: Výzva na predkladanie ponúk 8736 – WYP Vestník č. 110/2013 – 07.06.2013   Otváranie obálok – časti ponuky označenej „Kritériá“ sa uskutoční dňa 04.07. 2013 o 09.00hod. …

Chcem vedieť viac

Obecné múzeum opäť navštívil veľký počet ľudí

Počas Púte k Božskému Srdcu Ježišovmu bolo oficiálne po tretíkrát sprístupnené verejnosti obecné múzeum. Teší nás, že opäť sa prišlo na historické predmety z našej obce pozrieť veľké množstvo ľudí. Oznamujeme občanom, že Obecné múzeum bude mať nasledovné otváracie hodiny: 1. Počas Púte 2. Počas Hodových osláv (September) 3. V prípade záujmu bude možné sa …

Chcem vedieť viac