Oznam

OZNAM

Z dôvodu odpredaja priestranstva s objektom pohostinstva do súkromného vlastníctva bola presunutá autobusová čakáreň pri Kultúrny dom v časti Mlyňany.

V budúcnosti obec plánuje vytvorenie priestranstva pre komplexné umiestnenie zastávky v novej lokalite.

Za pochopenie ďakujeme.

Obecný úrad Tesárske Mlyňany