Schválené VZN

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na svojom 13. zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo:

 

VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013

  VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 (97,3 KiB, 1 400 hits)

VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany

  VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany (100,1 KiB, 1 460 hits)

VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

  VZN o Vvýške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (182,9 KiB, 1 354 hits)