17/12/2012 archive

Schválené VZN

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na svojom 13. zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo:   VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany …

Chcem vedieť viac