10/12/2012 archive

Súťaž o najkrajšiu zimnú fotku obce

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vyhlasuje súťaž o najkrajšiu zimnú fotku obce. Súťažné podmienky: Aby mohli byť vaše fotografie zaradené do súťaže, je potrebné, aby na nich bola zachytená zima (sneh, osoba v zimnom prostredí obce, pohľad na obec v zime, pohľad na časti obce v zime, pohľad na rybník a …

Chcem vedieť viac

Mikuláš v obci Tesárske Mlyňany

6. december je sviatkom svätého Mikuláša. V tento deň našu obec poctil svojou návštevou práve Mikuláš. Priviedol si so sebou anjela a čerta. Žiaci z materskej a základnej školy si pre Mikuláša pripravili program, ktorý mu odprezentovali. Po skončení programu sa Mikuláš deťom prihovoril, pozdravil a vyspovedal ich či poslúchali. Mikulášovi pomocníci rozdali darčeky. Deťom …

Chcem vedieť viac