december 2012 archive

Vianočné prianie

Želáme Vám krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.   starosta obce Ing. Štefan Valkovič a kolektív

Schválené VZN

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na svojom 13. zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo:   VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany …

Chcem vedieť viac

Súťaž o najkrajšiu zimnú fotku obce

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vyhlasuje súťaž o najkrajšiu zimnú fotku obce. Súťažné podmienky: Aby mohli byť vaše fotografie zaradené do súťaže, je potrebné, aby na nich bola zachytená zima (sneh, osoba v zimnom prostredí obce, pohľad na obec v zime, pohľad na časti obce v zime, pohľad na rybník a …

Chcem vedieť viac

Mikuláš v obci Tesárske Mlyňany

6. december je sviatkom svätého Mikuláša. V tento deň našu obec poctil svojou návštevou práve Mikuláš. Priviedol si so sebou anjela a čerta. Žiaci z materskej a základnej školy si pre Mikuláša pripravili program, ktorý mu odprezentovali. Po skončení programu sa Mikuláš deťom prihovoril, pozdravil a vyspovedal ich či poslúchali. Mikulášovi pomocníci rozdali darčeky. Deťom …

Chcem vedieť viac

Uvítanie nových občanov obce

Dňa 6. decembra 2012 sme v obradnej sieni na Obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku. Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy. Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan …

Chcem vedieť viac

Návrh VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany  

Mikuláš navštívi aj Tesárske Mlyňany

Dňa 6. decembra 2012 o 17. 00 hod Vás srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom do sály kultúrneho domu                       v  časti Mlyňany.