Pozvánka na Katarínsky ples

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s organizátormi VARICUP-u Vás srdečne pozývajú na

Katarínsky ples,

ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2012.
Cena lístka je 20 eur / pár ( v cene večera, víno, káva/čaj).

Lístky je možné si zakúpiť u p. Zuzany Horváthovej – Školská 601 a na obecnom úrade.