04/10/2012 archive

Pozvánka na maškarný ples

Dňa 19. 1 . 2013 sa uskutoční maškarný ples v jedálni Základnej školy Štefana Moysesa. Vstupné je  5 eur –  v cene je guláš, šišky a víno. Prihlasovať sa môžete u p. Janky Tonkovej, Adriany Masárovej a na obecnom úrade.