október 2012 archive

Pozvánka na Katarínsky ples

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s organizátormi VARICUP-u Vás srdečne pozývajú na Katarínsky ples, ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2012. Cena lístka je 20 eur / pár ( v cene večera, víno, káva/čaj). Lístky je možné si zakúpiť u p. Zuzany Horváthovej – Školská 601 a na obecnom úrade.

Deň úcty k starším

Tretia októbrová nedeľa patrila našim starším občanom. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším bol pre nich pripravený bohatý program. Na úvod pán starosta Ing. Štefan Valkovič všetkých privítal, zaprial im veľa zdravia do ďalších rokov. Občania narodení v rokoch 1932 a 1937 boli obdarovaní darčekom, ktorý im odovzdal pán starosta. Nasledovalo  vystúpenie detí z materskej …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na maškarný ples

Dňa 19. 1 . 2013 sa uskutoční maškarný ples v jedálni Základnej školy Štefana Moysesa. Vstupné je  5 eur –  v cene je guláš, šišky a víno. Prihlasovať sa môžete u p. Janky Tonkovej, Adriany Masárovej a na obecnom úrade.  

Pozvánka na komediálne predstavenie Charleyho teta

Obecný úrad Vás srdečne pozýva na komediálne predstavenie s názvom Charleyho teta, ktoré sa uskutoční dňa 26.10. 2012 na Novej scéne v Bratislave. Cena predstavenia je 15,50 eur (vrátane dopravy). Svoj záujem nahláste na obecnom úrade do 5. 10. 2012, t.j. piatok. Tešíme sa na spoločne prežitý kultúrny zážitok. foto: www.nova-scena.sk