Schátralá stará sýpka dostala nový vzhľad!

V týchto dňoch bola sprístupnená verejnosti po kompletnej rekonštrukcii.  Rekonštrukcia bola financovaná v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 prostredníctvom osi 4 LEADER. Občania, ale aj návštevníci  v nej môžu nazrieť do minulosti našej obce prostredníctvom exponátov a fotografií z dôb dávno minulých a tak pripomenúť i dnešnej generácii vtedajší život a tradície.

Múzeum slávnostne otvoril starosta obce Ing. Štefan Valkovič dňa 8.9. 2012 za prítomnosti poslancov zastupiteľstva a p. farára Petra Kukučku. Od tohto dňa je múzeum sprístupnené širokej verejnosti. V prvý deň jej otvorenia sme zaznamenali veľký záujem zo strany občanov, ktorí svojim podpisom v knihe návštev vyjadrili svoj obdiv a uznanie za prácu, ktorá predchádzala otvoreniu tohto múzea.

Obec Tesárske Mlyňany je nesmierne vďačná občanom, ktorí prispeli k uskutočneniu a k celkovému  naplneniu interiéra rôznymi exponátmi.