jan 19

Harmonogram zberu plastov na rok 2018

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2018

Dátumy zberu:

25.01.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
22.02.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
22.03.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
26.04.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
24.05.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
28.06.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
26.07.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
23.08.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
27.09.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
25.10.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
22.11.2018 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
28.12.2018 Piatok OÚ Tesárske Mlyňany

 

jan 17

Informácia – Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh (tlačivo) ku konaniu  podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme:

 

  • vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme
  • doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa § 12b zákona o nájme, ktorý je potrebné podať na úrad do 28.2.2018.

 

Podmienky návrhu, ktorý sa podáva na okresný úrad:

  • rozhodnutie podľa § 15 nestratilo platnosť
  • navrhovateľ je „pôvodný“ = jemu bolo „vymerané“
  • navrhovateľ vlastní v k.ú. dostatok výmery
  • doterajší náhradný pozemok je identický
  • doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.

 

Náležitosti a prílohy potrebné k návrhu sú uvedené v samotnom tlačive.

  Návrh podľa §12b (415,7 KiB, 7 hits)

 

 

 

dec 14

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2018. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2018.

 

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 581 hits)

dec 08

Privítanie novonarodených detí

 

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom dňa 8.12.2017  privítala 16 novonarodených detí v našej obci. 

Deťom aj rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov v živote.

 

Fotogaléria tu:  http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-deti-8-12-2017/

dec 08

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. zverejňuje výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.

 

  Výzva (370,6 KiB, 46 hits)

  Upozornenie (3,3 MiB, 41 hits)

 

 

dec 07

Večierok seniorov 2017

Dňa 24.11.2017 sa uskutočnil už štvrtý ročník Večierku seniorov. Sme radi, že aj takýmto spôsobom sa ľudia v našej obci stretávajú. Večer nám spríjemňovala hudobná skupina VV Band a folklórny súbor Drienovanka.

Fotogaléria: http://www.tesarskemlynany.sk/vecierok-seniorov-2017/

dec 04

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 12.12.2017

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje občanom, že dňa

12.12.2017 bude v čase od 8.00 – 12.00 hod. bude bez dodávky

elektriny Hlavná ulica časť Mlyňany.

nov 15

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, Nitra oznamuje občanom, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 o 9.00 hod. na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.

 

Strategický dokument je zverejnený na stránke:

 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

nov 12

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 14.11.2017

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 14.11.2017 v čase od 9.30 – 12.30 hod. bez dodávky elektriky ulice:

Š. Moysesa, Pinárska, Lipová ulica a

Hlavná ulica 650, 652 a 654, 252, 253, 254, 255,765.

nov 10

Výlet na Vianočné trhy do Košíc

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Košíc.

Košické rozprávkové Vianoce – takto sa už niekoľko rokov nazýva adventné obdobie v Košiciach.

Hlavná ulica, ktorá je zároveň najdlhšou pešou zónou na Slovensku, sa premení na rozprávkovú krajinku plnú drevených stánkov, lahodných nápojov i jedál, vyzdobenú vločkami a stromčekmi.
Tešiť sa môžete na Primátorský punč, Anjelskú kapustnicu, varené vínka zo všetkých kútov slovenska, ovocné čajíky, horúce čokoládky, perníky, medovníky, langoše, zemiakové placky, klobásky i smažené mäso, i ručne vyrábané vianočné ozdoby, živý Betlehem, bohatý sprievodný program a krásnu výzdobu.

 

Termín: 15.12.2017, t.j. piatok

Cena zájazdu pri 50  (počet miest v autobuse) prihlásených: 10 eur

Prihlásiť sa a zaplatiť požadovanú sumu môžete u Bc. Lucii Behúlovej, na t. čísle: 0908 724 262 alebo priamo na obecnom úrade do 6.12.2017.

Staršie «