Máj 30

Komunitný plán Obce Tesárske Mlyňany 2016-2021

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, zverejňuje návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany na roky 2016-2021.

 

Pripomienkovať dokument môžete do 12.6.2016  na adrese: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Komunitný plán:

  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany 2016-2021 (892,0 KiB, 19 hits)

 

Máj 26

Záznam o určení poradovníka prideľovania nájomných bytov

Záznam o určení poradovníka prideľovania nájomných bytov v bytovom dome vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany, súp. č. 761

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje poradovník na 1-izbový byt na základe záznamu o určení poradovníka prideľovania nájomných bytov v bytovom dome vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany, súp. číslo 761.

Poradovník na stiahnutie tu: 

  Záznam o určení poradovníka nájomného bytu č. 6 (55,0 KiB, 41 hits)

Zároveň oznamujeme žiadateľom o nájomný byt, že komisia určila obdobie, počas ktorých sa bude prihliadať na podané žiadosti a to na obdobie: po dobu 5 rokov od podania žiadosti na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, so sídlom Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany.

Z tohto dôvodu oznamujeme žiadateľom o nájomný byt, ktorý majú staršie žiadosti a majú stále záujem, aby si aktualizovali svoju žiadosť.

Máj 18

Aktualizácia zoznamu žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke

Obec Tesárske Mlyňany aktualizovala zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke k 15.5.2016.

Zoznam žiadateľov tu: 

  Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v nájomnej obecnej bytovke k 15.5.2016 (50,3 KiB, 73 hits)

Máj 09

Oznámenie o výsledku – vyhodnotenie súťaží zo dňa 21.4.2016

1.  Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Udržiavacie práce mosta 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Hlavná 469, 951 76 Tesárske Mlyňany, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

2. Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko “Tesáre” s dlažobnými prácami 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača DHAP, s.r.o., Golianovo 461, Golianovo, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

3. Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dlažobné a búracie práce priestranstva pri kultúrnom stredisku služieb, časť Tesáre 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača DHAP, s.r.o., Golianovo 461, Golianovo, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

4. Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami – cintorín časť Mlyňany

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača DHAP, s.r.o., Golianovo 461, Golianovo, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

Apr 28

Stratégia CLLD mikroregiónu “Požitavie – Širočina”

Obstarávateľ, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu “Požitavie – Širočina” so sídlom Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 42119430, zastúpené Ing. Justínou Pálkovou, na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil

Stratégiu CLLD mikroregiónu “Požitavie – Širočina”.

 

Predmetné oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-clld-mikroregionu-pozitavie-sirocina

Okresný úrad Zlaté Moravce, OSŽP oznamuje verejnosti, že môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu zaslať na OÚ Zlaté Moravce, ISŽP do 15 dní, keď bolo oznámenie zverejnené.

Apr 21

Výzvy na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvy na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

 

1. Udržiavacie práce mosta

výzva na stiahnutie tu: 

  Udržiavacie práce mosta (99,4 KiB, 101 hits)

 

2. Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko “Tesáre” s dlažobnými prácami

výzva na stiahnutie tu: 

  Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko "Tesáre" s dlažobnými prácami (102,0 KiB, 86 hits)

 

3. Dlažobné a búracie práce priestranstva pri kultúrnom stredisku služieb, časť Tesáre

výzva na stiahnutie tu: 

  Dlažobné a búracie práce priestranstva pri kultúrnom stredisku služieb, časť Tesáre (99,3 KiB, 103 hits)

 

4. Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami – cintorín časť Mlyňany

výzva na stiahnutie tu: 

  Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami - cintorín časť Mlyňany (100,9 KiB, 73 hits)

Apr 07

Verejná vyhláška – Deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany  v dňoch od 11.4.2016 – 30.4. 2016.

 

Verejná vyhláška:

  Verejná vyhláška - deratizácia (258,9 KiB, 75 hits)

 


Mar 30

Pozvánka na III. ročník obecného výletu – Spoznávajme krásy Slovenska

Vážení obyvatelia našej obce a priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na III. ročník výletu organizovaného v našej pôsobnosti s názvom:

Spoznávajme krásy Slovenska.

Po absolvovaných cestách do Paríža a Saint – Tropez, by sme radi s Vami vyrazili do Jablonova nad Turnou. Hlavne z dôvodu turistických možností v blízkosti tejto obce a krásy okolitej prírody.  Plánovanú cestu pripravujeme na termín: 15.7. 2016 – 17.7.2016. V cene je zahrnuté: 2x ubytovanie, 2x raňajky, 2x večera, cestovné, večerné posedenie pri degustácii vín s miestnou ľudovou hudbou, pre bližšiu predstavu uvádzame nasledovný orientačný program:

Odchod: 15.7. 2016 (piatok) o 6.00 hodine

–  10. 00 hod. ubytovanie

–  12.00 hod.  obed (na požiadanie)

–  13.00 hod. odchod autobusom na prehliadku kaštieľa Betliar (vstupné 8,- eur,  zľavnené vstupné 5,- eur
pre osoby nad 62 rokov a študentov do 26 rokov)

–  18.30 hod.  večera (v cene výletu)

–  19.30 hod.  spoločné posedenie pri ľudovej hudbe a degustácií vín

 

16.7.2016 (sobota):

–  8.00 – 9.00 hod. raňajky (v cene výletu)

–  9.30 hod. odchod autobusom – prehliadka jaskyne (Domica, vstupné 8 eur; zľavnené vstupné pre dôchodcov a šudentov – 7 eur)

–  13.00 hod. obed (v nami zvolenej miestnej reštaurácii – prípadne individuálne)

–  16.00 hod. degustácia džemov miestnej výroby

–  18.30 hod.  večera (v cene výletu)

–  19.30 hod. spoločné posedenie (prípadne individuálny program)

 

17.7. 2016 (nedeľa):

–     8.00 hod. svätá omša v miestnom kostole Najsvätejšej Trojice

–    raňajky s termínom na základe dohody (v cene výletu)

–    predpokladaný odchod domov o 10.15 hod.

 

 

Predbežná cena výletu 59,- eur. Zálohu v sume 30,- eur je potrebné uhradiť v priebehu mesiaca apríl, najneskôr však do 15. mája 2016 na obecnom úrade.

Tešíme sa na chvíle prežité vo Vašej spoločnosti.

 

Ing. Štefan Valkovič, starosta obce

 

domica betliar

 

 

Mar 24

Veľkonočné prianie

velkanoc

Mar 22

Zápis detí do MŠ v Tesárskych Mlyňanoch

Riaditeľka Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná č. 1
po dohode so zriaďovateľom Obcou Tesárske Mlyňany

oznamuje, že
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017
sa uskutoční

dňa 05. -06. mája 2016 ( štvrtok, piatok)

v čase 10:00 – 12:00 hod. v budove MŠ.

Viac informácií tu: 

  Zápis detí do MŠ (34,7 KiB, 64 hits)

Staršie «