Informácia o prevádzke obecného úradu

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch

a zberný dvor zostávajú pre verejnosť zatvorené  do 24.1.2021.

V nevyhnutných prípadoch kontaktujte: 0918620103.

V prípade matričnej udalosti  (úmrtie) kontaktujte 0908724262.

 

Uznesenie vlády SR č. 1/2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 1 zo 6. januára 2021
k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

1_2021

Informácie o SODB

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie súvisiace 

s SODB 2021

na odkaze:

Zverejnenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR – čiastka 38/2020

VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

ciastka_38_2020

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a plastov na I. štvrťrok 2021

OZNAM Arriva a.s.

Spoločnosť ARRIVA, a.s. oznamuje zmenu cestovného poriadku platnú 

zatiaľ od 1.1.2021 – 8.1.2021

Oznam spoločnosti ARRIVA a.s. – zmena cestovného poriadku od 1.1.2021-zm

Uznesenie vlády SR č. 807 – predĺženie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 807
z 29. decembra 2020
k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587
z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

807_2020

Oznam

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch

a zberný dvor sú zatvorené do 10.1.2021.

V prípade matričnej udalosti  (úmrtie) kontaktujte

0908724262.

Uznesenie vlády č. 804 – COVID

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje uznesenie vlády č. 804 zo 16.12.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020

Uznesenie vlády č. 804 zo 16.12.2020

Konsolidovaná výročná správa Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Konsolidovanú výročnú správu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019.

Výročná sprava rok_2019_konsolidovana