OZNAM – Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu

Technické služby Mesta Zlaté Moravce oznamujú zmenu vývozu tuhého komunálneho odpadu (kukanádob) v našej obci. Zmena pozostáva z toho, že vývoz sa nebude konať v stredu, ale až vo ŠTVRTOK, každý párny týždeň. Prvý vývoz bude vo štvrtok dňa 6. augusta 2020.

Oznam Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Na základe informácie od hlavného hygienika Slovenskej republiky sa očakáva návrat

nešpecifikovaného počtu osôb na územie Slovenskej republiky, prevažne však 

z Veľkej Británie. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné disponovať informáciami o príchode skupín osôb

z krajín, ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky a to:

ZOZNAM KRAJÍN – pri ich príchode na SVK sa netreba nahlasovať na RÚVZ

Bulharská republika
Cyperská republika
Česká republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Chorvátska republika
Island
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Maltská republika
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Rakúska republika
Slovinská republika
Švajčiarska konfederácia
Čierna Hora
Faerské ostrovy
Monako
Poľská republika

V prípade, ak máte plánovaný príchod z iných  ako vyššie uvedených krajín, je nutné informovať o tejto skutočnosti príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dodržiavať opatrenia.

 

Opatrenia pri príchode:

opatrenie č. OLP_4739_2020

opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_19062020

 

 

Oznam – ZUŠ Vráble – prijímacie skúšky

Základná umelecká škola Vráble zverejňuje oznam: 

Prijímacie_ skúšky

Voľné pracovné miesto – kuchárka, ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o: voľnom pracovnom mieste – kuchárka. Viac info tu:     

PRACOVNÁ PONUKA._kuchárka

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje oznámenie

o strategickom dokumente: Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja,

ktorý je zverejnený na webovom sídle:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresn=mu úradu Nitra,

odbor starostlivosti o životné prostredie

do 14 dní od 12.6.2020.

Zverejnenie informácie – Oprava a údržba na trase produktovodu SLOVNAFT, a.s.

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o plánovaných prácach

na produktovode, spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava.

Predpokladaný termín realizácie stavebných prác: 01.06.2020 – 30.11.2020

Ohlásenie udržiavacích prác na trase produktovodu SLOVNAFT, a.s.

Žiadosť o oznámenie o oprave a údržbe na trase produktovodu

 

Usmernenie starostu obce k otváraniu ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje usmernenie starostu obce k otváraniu ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Usmernenie starostu obce k otváraniu ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Zmena CP od 1.6.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zmenu cestovných poriadkov

platnú od 1.6.2020

Oznam PAL ZM od 1.6.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľná pracovná pozícia – učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Voľná pracovná pozícia

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Miesto výkonu práce: ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany

 

Termín nástupu:          24.8.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:   30.6.2020

Rozsah úväzku:           100%

Požiadavky na zamestnanca

Náplň (druh) práce

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z. , ktorým sa ustanovujú kvalifikačné a osobné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ ,čo znamená VŠ II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ.
Iné požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,  ovládanie anglického jazyka – výhodou, znalosť hrania na hudobný nástroj – výhodou.

Pracovné podmienky

  • Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
  • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
  • Plat: v zmysle platných predpisov

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Dĺžka praxe

 nie je podmienkou

Znalosť práce s PC

bežné užívateľské zručnosti, internet, e-mail, Word, Excel

Ďalšie požiadavky:

 

Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v slovenskom jazyku zasielajte na e-mailovú adresu riaditel@zsmlynany.edu.sk
Do predmetu správy uveďte: Učiteľ 1.stupeň ZŠ

Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať.

 

Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2019 – návrh

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Tesárske Mlyňany

za rok 2019.

Záverečný-účet-rok-2019 – návrh