jan 11

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 5.1.2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt v obecnej nájomnej bytovke

k 5.1.2017.

 

  Aktualizovaný zoznam žiadateľov k 5.1.2017 (213,4 KiB, 23 hits)

jan 05

Harmonogram zberu plastov na rok 2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2017.

Dátumy zberu:

 

26.01.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
23.02.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
23.03.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
27.04.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
25.05.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
22.06.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
27.07.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
24.08.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
28.09.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
26.10.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
23.11.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany
29.12.2017 Piatok OÚ Tesárske Mlyňany

V tieto dni Vás prosíme, aby ste si vyložili plastový odpad v igelitových vreciach najneskôr do 8.00 h ráno pred svoje domácnosti skadiaľ Vám budu odobraté.

 

jan 03

Územný plán obce Beladice

Ako dotknutá obec oznamujeme občanom, že záverečné stanovisko k strategickému dokumentu – Územný plán obce Beladice si môžete pozrieť na webovom sídle ministerstva, ktoré je zverejnené v súlade s § 14 ods. 4 zákona:

http://eia.enviroportal.sk/detail/uzemny-plan-obce-beladice

dec 29

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 29.12.2016

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt v obecnej nájomnej bytovke k 29.12.2016.

  Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 29.12.2016 (209,8 KiB, 68 hits)

dec 15

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2017. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2017.

 

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

 

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 391 hits)

dec 14

Privítanie novonarodených občanov obce

Dnes sme v obradnej sieni na Obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku.

Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – privítania novonarodených občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy.

Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič prihovoril k rodičom detí.

Nasledovalo predstavenie 20 nových občanov, ktorým bola odovzdaná malá pozornosť.

Do života im prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov.

 

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-obcanov-obce-2016/

 

 

dec 14

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017.

 

VZN:

  VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 (97,0 KiB, 54 hits)

dec 13

Vianočná dedinka 2016

vianocna-dedinka-2016_tm

dec 08

Mikuláš v našej obci

6. december je sviatkom svätého Mikuláša. V tento deň našu obec poctil svojou návštevou práve Mikuláš. Tento rok prišiel netradične spolu s koňom, ktorý mu niesol darčeky a zobral so sebou aj anjela s čertom. Všetky poslušné deti dostali darček 😉

 

Fotogaléria tu:

Mikuláš 2016

 

 

dec 08

Stavanie vianočného stromčeka

Dňa 05.12.2016 sme postavili Vianočný stromček pred budovou obecného úradu. Ďakujeme spoločnosti AGROSPOL 5.TM za zapožičanie stroja na prenos.

img_0590img_0583

img_0596

img_0601

img_0605

Staršie «