Testovanie Covid – 19 dňa 17.4.2021 v obci Tesárske Mlyňany

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19

Testuje sa IBA 17.4.2021 (t.j. sobota)

Priebeh testovania:

Sobota 17.4.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 17.00 (posledný odber)

 

Sobota 17.4.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 17.00 (posledný odber)

Prosíme občanov, aby si so sebou vzali Občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Zároveň je potrebné vedieť svoje telefónne číslo, pre potreby RÚVZ v prípade pozitivity.

Objednať na testovanie sa môžete dnes t.j. 15.4.2021 do 15.00 hod a 16.4.2021

v čase od 8:30 do 15:00 na mob. 0915 276 553 (obedná prestávka 12.00 – 13.00 h)

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznamujeme   občanom, že dňa 20.4.2021 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Ambrózyho ulica a ul. D. Kovalovského v čase od 11:30 – 14:30 h.

 

Zápis do materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch na školský rok 2021/2022

Testovanie Covid – 19 dňa 10.4.2021

UPOZORNENIE – TESTOVANIE LEN
V SOBOTU, t. j. 10.4.2021 a na OBJEDNÁVKU

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa bude testovať IBA dňa 10.4.2021, t.j. v sobotu

na 2 odberných miestach a to:

OBECNÝ ÚRAD

v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber)
od 13.00 – 18.00 (posledný odber)

Ihrisko v časti Tesáre
v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber)

od 13.00 – 18.00 (posledný odber)


Objednávať sa môžete ihneď na telefónnom čísle 0915276553

do 12:00 hod, od 13:00 – 16:00 hod.
Dňa 9.4.2021 od 8:30 – 12:00, od 13:00 – 15:00 hod.

Harmonogram vývozu od 4/2021 – 12/2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram vývozu tuhého komunálneho odpadu a plastov

od 4/2021 – 12/2021.

Verejná vyhláška – deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku

Verejná vyhláška – Deratizácia, ktorú treba vykonať 

v dňoch od 8. 4. 2021 – 30.4.2021

Viac informácií tu:

Verejná vyhláška deratizácia

TESTOVANIE dňa 3.4.2021

UPOZORNENIE – TESTOVANIE LEN V SOBOTU, t. j. 3.4.2021 a na OBJEDNÁVKU

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa bude testovať IBA dňa 3.4.2021, t.j. v sobotu na 2 odberných miestach a to:

 
OBECNÝ ÚRAD

v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber)
od 13.00 – 16.30 (posledný odber)
od 17:30 – 19:00 (posledný odber)
Ihrisko v časti Tesárev čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber)

od 13.00 – 16.30 (posledný odber)

od 17:30 – 19:00 (posledný odber)

Objednávať sa môžete  na telefónnom čísle 0915276553  dňa 1.4.2021 (t.j. zajtra)

od 8:30 – 12:00, od 13:00 – 15:00

Testovanie 27.3. a 28.3. 2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19
 
Testuje sa v dňoch : 27.3. 2021 (t.j. sobota) a
28.3.2021 (t.j. nedeľa)
 
Priebeh testovania:
Sobota 27.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30
(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)
 
Sobota 27.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) –
odberné miesto Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30
(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)
 
Nedeľa 28.3.2021 – voľný vstup Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 16.00 (posledný odber)
Prosíme občanov, aby si so sebou vzali Občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Zároveň je potrebné vedieť svoje telefónne číslo, pre potreby RÚVZ v prípade pozitivity.

Zápis detí do 1. ročníka

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje:

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany,

na deň 30.4.2021.

Bližšie informácie tu:

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany

priloha-c-1-suhlas-doktnutej-osoby-tesarske-mlynany

Príloha č. 2 – Dotazník-k-výpisu-z-RT