júl 07

Oznámenie o výsledku – „Rekonštrukcia budov“

Oznámenie o výsledku súťaže: „Rekonštrukcia budov“

 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Hlavná 469, 951 76 Tesárske Mlyňany, ako jedinej zúčastnenej firmy považovala a vyhodnotila ako „najnižšia ponuka“ S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

júl 06

Výzva na predkladanie ponúk – Údržba osvetlenia a rozhlasu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Údržba osvetlenia a rozhlasu – Tesárske Mlyňany“

Výzva: 

  Výzva na predkladanie ponúk - "Údržba osvetlenia a rozhlasu - Tesárske Mlyňany" - 2017 (232,3 KiB, 24 hits)

júl 06

Voľné pracovné miesta – ZŠ Š. Moysesa

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje voľné pracovné miesta v ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch na pozíciu:

 

  1. Učiteľ telesnej výchovy – 

      Voľné pracovné miesto - učiteľ telesnej výchovy (189,9 KiB, 19 hits)

  2. Učiteľ nemeckého jazyka – 

      Voľné pracovné miesto - učiteľ nemeckého jazyka (190,1 KiB, 21 hits)

 

 

júl 06

Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky: „Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch“

 

Výzva s prílohami:

  Výzva - Prístavba MŠ (1,3 MiB, 33 hits)

  Príloha č. 1 k výzve - projektová dokumentácia (4,8 MiB, 41 hits)

  Príloha č. 2 k výzve - Výkaz/výmer (104,0 KiB, 21 hits)

  Príloha č. 3 k výzve - Vzor zmluvy (387,9 KiB, 19 hits)

 

jún 30

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Informácie pre voliča súvisiace s voľbou do orgánov samosprávnych krajov

ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017 (t.j. v sobotu) od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácie na stiahnutie:

  Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov (95,9 KiB, 15 hits)

 

jún 21

Pozvánka na VI. ročník súťaže vo varení guláša

jún 20

Oznam

Oznamuje všetkým obyvateľom obce, že dňa 24.6.2017, t.j. v sobotu sa uskutoční v obci Nemčiňany súťaž vo varení guláša v pôsobnosti Mikroregiónu Požitavie – Širočina. Obec Tesárske Mlyňany má záujem delegovať jeden súťažný tím (s materiálnou podporou obce). V prípade záujmu sa ozvite na t. č. 0908724262, prípadne
na behulova@tesarskemlynany.sk

 

 

 

 

jún 14

Záverečný účet obce za rok 2016

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Záverečný účet obce za rok 2016.

  Záverečný účet obce za rok 2016 (308,8 KiB, 44 hits)

jún 14

Voľné pracovné miesta – ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o:

voľných pracovných miestach:

  Voľné pracovné miesto - kuchárka; upratovačka (200,8 KiB, 57 hits)

  Voľné pracovné miesto - vychovateľ/ka (191,7 KiB, 53 hits)

 

jún 13

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia budov“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia budov (137,4 KiB, 57 hits)

 

 

Staršie «