jún 21

Pozvánka na VI. ročník súťaže vo varení guláša

jún 20

Oznam

Oznamuje všetkým obyvateľom obce, že dňa 24.6.2017, t.j. v sobotu sa uskutoční v obci Nemčiňany súťaž vo varení guláša v pôsobnosti Mikroregiónu Požitavie – Širočina. Obec Tesárske Mlyňany má záujem delegovať jeden súťažný tím (s materiálnou podporou obce). V prípade záujmu sa ozvite na t. č. 0908724262, prípadne
na behulova@tesarskemlynany.sk

 

 

 

 

jún 14

Záverečný účet obce za rok 2016

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Záverečný účet obce za rok 2016.

  Záverečný účet obce za rok 2016 (308,8 KiB, 28 hits)

jún 14

Voľné pracovné miesta – ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o:

voľných pracovných miestach:

  Voľné pracovné miesto - kuchárka; upratovačka (200,8 KiB, 39 hits)

  Voľné pracovné miesto - vychovateľ/ka (191,7 KiB, 30 hits)

 

jún 13

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia budov“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia budov (137,4 KiB, 37 hits)

 

 

jún 07

Návrhy VZN

Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany

  Návrh VZN č. 1/2017 (378,4 KiB, 22 hits)

 

Návrh VZN o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany

  Návrh VZN č. 2/2017 (366,8 KiB, 19 hits)

máj 24

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 24.5.2017

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 24.05.2017

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje Aktualizovaný  zoznam žiadateľov o nájomný byt v obecnej nájomnej bytovke, súp. číslo 761, Tesárske Mlyňany:

Aktualizovaný zoznam:

 

  Aktualizovaný zoznam žiadateľov k 24.5.2017 (217,8 KiB, 69 hits)

máj 05

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 05.05.2017

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 05.05.2017

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje Aktualizovaný  zoznam žiadateľov o nájomný byt v obecnej nájomnej bytovke, súp. číslo 761, Tesárske Mlyňany:

Aktualizovaný zoznam:

 

  Aktualizovaný zoznam žiadateľov k 5.5.2017 (213,7 KiB, 82 hits)

apr 27

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 27.4.2017

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje Aktualizovaný  zoznam žiadateľov o nájomný byt v obecnej nájomnej bytovke, súp. číslo 761, Tesárske Mlyňany:

Aktualizovaný zoznam:

  Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 27.4.2017 (213,3 KiB, 91 hits)

apr 24

Návrhy VZN

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrhy VZN:

 

Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany

 

  Návrh VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkvoaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany (191,5 KiB, 76 hits)

 

Návrh VZN o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany

  Návrh VZN č. 2/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany (366,0 KiB, 85 hits)

Staršie «